Xbox One 1TB

2.000.000

Thông tin chi tiết sản phẩm
Thương hiệu: Microsoft
Tình trạng: Hết hàng
Giao hàng: Giao hàng ngay lập tức. Chìa khóa – Hướng dẫn sẽ được gửi qua email. Nó có thể được sử dụng trên toàn cầu.
Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ.
Thời hạn Giấy phép: 1 năm

Danh mục: